CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Tin tuyển dụng

Tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Kế toán Thành Khang TKC tuyển dụng Kế toán dịch vụ

Thông tin tuyển dụng công ty TKC

Công ty Dịch vụ Kế toán Thành Khang TKC tuyển dụng Kế toán dịch vụ

Tuyển dụng nhân viên kế toán nội bộ

Công ty dược phẩm diệu Minh tuyển dụng nhân viên kế toán nội bộ: Lập phiếu thu - chi, chứng từ xuất - nhập, lập hoá đơn chứng từ, soạn thảo hợp đồng...Được hưởng mọi quyền lợi theo luật lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

zalo