KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

BẢO HIỂM XÃ HỘI

Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Kế toán Thành Khang cung cấp dịch vụ đăng ký thoả ước lao động tập thể cho doanh nghiệp tại TPHCM

Đăng ký nội quy lao động

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Vậy đăng ký nội quy lao động như thế nào? và hiệu lực của nội quy lao động ra sao? công ty kế toán Thành Khang cung cấp dịch vụ đăng ký nội quy lao động sẽ giúp bạn hiểu rõ điều này.

Đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động

Người sử dụng lao động thuê mướn lao động từ 01 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng nào cần tham gia bảo hiểm bắt buộc? Kế toán Thành Khang TKC cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Đăng ký công đoàn

Doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức công đoàn là doanh nghiệp có từ 05 đoàn viên công đoàn hoặc người lao động có đơn tự nguyện gia nhập Công đoàn Việt Nam. Kế Toán Thành Khang cung cấp dịch vụ đăng ký công đoàn cho các doanh nghiệp giá rẻ tại TPHCM hiện nay.

Đăng ký thang bảng lương với phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương, định mức lao động và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động

Khai trình sử dụng lao động và các báo cáo phải nộp khi sử dụng lao động

Trong quá trình hoạt động, ngoài báo cáo thuế gửi đến cơ quan thuế, doanh nghiệp cần chú ý phải nộp thêm nhiều báo cáo khác như báo cáo về lao động. Đây là quy định bắt buộc của Nhà Nước về quản lý lao động

zalo