CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Kiểm toán

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính của kế toán Thành Khang có vai trò quan trọng trong việc minh bạch những số liệu trên BCTC của doanh nghiệp, giúp kiểm tra lại độ tin cậy và tính chính xác của báo cáo tài chính, vậy dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính là gì và đối tượng nào bắt buộc phải sử dụng?

zalo