CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Đăng ký nội quy lao động

Quy chế tài chính công ty là gì?

Dịch vụ tư vấn xây dựng quy chế tài chính công ty của kế toán Thành Khang nhằm đưa ra hệ thống các quy định, quy trình cụ thế về việc quản trị tài chính trong doanh nghiệp đồng thời để tài chính của doanh nghiệp luôn ổn định, cân bằng được các khoản thu, chi cũng như đảm bảo hoạt động doanh nghiệp

Đăng ký nội quy lao động

Người sử dụng lao động sử dụng từ 10 người lao động trở lên phải có nội quy lao động bằng văn bản. Vậy đăng ký nội quy lao động như thế nào? và hiệu lực của nội quy lao động ra sao? công ty kế toán Thành Khang cung cấp dịch vụ đăng ký nội quy lao động sẽ giúp bạn hiểu rõ điều này.

zalo