KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Đăng ký bảo hiểm bắt buộc

Đăng ký bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động

Người sử dụng lao động thuê mướn lao động từ 01 tháng trở lên phải tham gia bảo hiểm bắt buộc: bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế - bảo hiểm thất nghiệp. Đối tượng nào cần tham gia bảo hiểm bắt buộc? Kế toán Thành Khang TKC cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

zalo