CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Đăng ký thang bảng lương

Đăng ký thang bảng lương với phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Trên cơ sở các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động do Chính phủ quy định, Công ty có trách nhiệm xây dựng thang bảng lương, định mức lao động và tiến hành đăng ký phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội làm cơ sở để tuyển dụng, sử dụng lao động và trả lương cho người lao động

zalo