CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

  • slide 3
  • Slide 2

Đăng ký thỏa ước lao động tập thể

Đăng ký thoả ước lao động tập thể

Thỏa ước lao động tập thể là văn bản thoả thuận giữa tập thể lao động và người sử dụng lao động về các điều kiện lao động mà hai bên đã đạt được thông qua thương lượng tập thể. Kế toán Thành Khang cung cấp dịch vụ đăng ký thoả ước lao động tập thể cho doanh nghiệp tại TPHCM

zalo