CTY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG

Accounting Services

Hotline: 0909751711

 • slide 3
 • Slide 2

Các vấn đề liên quan về thuế, kế toán khi góp vốn bằng tài sản

Khi phát sinh nghiệp vụ góp vốn kinh doanh bằng tài sản đã hoàn chỉnh thủ tục thì tài sản này trở thành tài sản cố định của công ty, kế toán sẽ hạch toán như thế nào về tài sản cố định này, công tác trích khấu hao ra sao cho đúng qui định pháp luật? Kế Toán Thành Khang TKC sẽ hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định theo chế độ kế toán doanh nghiệp đã đăng ký và các lưu ý liên quan về thuế, hóa đơn

cách hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định

1. Góp vốn bằng TSCĐ có phải kê khai thuế GTGT

Theo điểm 1 khoản 7 điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính
Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau: Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế trong các trường hợp sau:

a) Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

2. Góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn?

Điểm 2.18 (b), Mục III, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã hướng dẫn về hóa đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản Điều chuyển được thực hiện như sau:

2.18. Hoá đơn, chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

a) Bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh:

a.1. Trường hợp cá nhân, tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là biên bản chứng nhận góp vốn, biên bản giao nhận tài sản. Trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng, có hoá đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hoá đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn.

a.2. Trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp tư nhân, văn phòng luật sư thì không phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp tư nhân, trường hợp không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định.

b) Bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là cơ sở kinh doanh:

b.1. Tài sản góp vốn vào doanh nghiệp phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết; biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn (hoặc văn bản định giá của tổ chức có chức năng định giá theo quy định của pháp luật), kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

b.2. Tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong cơ sở kinh doanh; tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hoá đơn.

Trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị hạch toán độc lập hoặc giữa các đơn vị thành viên có tư cách pháp nhân đầy đủ trong cùng một cơ sở kinh doanh thì cơ sở kinh doanh có tài sản điều chuyển phải xuất hoá đơn GTGT và kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định.

Cơ sở kinh doanh không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng trong các trường hợp:

 • Nhận tiền bồi thường về đất, hỗ trợ về đất, tái định cư do bị thu hồi đất;
 • Góp vốn bằng tài sản để thành lập doanh nghiệp;
 • Điều chuyển tài sản giữa các đơn vị hạch toán phụ thuộc trong doanh nghiệp;
 • Điều chuyển tài sản khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Thu đòi người thứ 3 của hoạt động bảo hiểm.
 • Các khoản thu hộ không liên quan đến việc bán hàng hoá, dịch vụ của cơ sở kinh doanh.

3. Hạch toán góp vốn bằng tài sản cố định

- Nếu là cá nhân góp vốn vào thành lập Doanh nghiệp –  Khi DN thực nhận vốn góp bằng TSCĐ của các chủ sở hữu:

 • Nợ các TK 211 (theo giá thỏa thuận định giá tài sản) 
 • Có TK 4111- Vốn góp của chủ sở hữu 

- Nếu là Công ty góp vốn liên doanh, liên kết vào DN khác: 

Hạch toán bên công ty nhận tài sản góp vốn: Khi DN thực nhận vốn góp bằng TSCĐ của các DN khác:

 • Nợ các TK 211 (theo giá thỏa thuận) 
 • Có TK 4111

Hạch toán bên công ty đi góp vốn bằng tài sản: Phát sinh 02 trường hợp sau: 

Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch đánh giá tăng tài sản vào thu nhập khác, ghi: 

 • Nợ TK 222 - (theo giá trị đánh giá lại) 
 • Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 
 • Có các TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)
 • Có TK 711 - Thu nhập khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ). 

Trường hợp giá trị ghi sổ hoặc giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại, kế toán phản ánh phần chênh lệch đánh giá giảm tài sản vào chi phí khác, ghi: 

 • Nợ TK 222 - (theo giá trị đánh giá lại) 
 • Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ 
 • Nợ TK 811 - Chi phí khác (số chênh lệch giữa giá đánh giá lại nhỏ hơn giá trị còn lại của TSCĐ) 
 • Có các TK 211 - TSCĐ hữu hình (nguyên giá)

Khi đã đưa tài sản góp vốn vào sổ sách kế toán của công ty chúng ta tiến hành trích khấu hao đưa vào chi phí như tài sản cố định thông thường của doanh nghiệp. Mọi nghiệp vụ phát sinh tuân thủ theo Theo quy định ở Thông tư 45/2013/TT-BTC và sửa đổi bổ sung trong Thông tư 147/2016/TT/BTC

Kế Toán Thành Khang TKC sẽ hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ khấu hao tài sản cố định cho các bạn. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn nghiệp vụ trích khấu hao tài sản cố định 


KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế 

VPGD: 102 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, TPHCM
Website: www.thanhkhang.vn
Fanpage facebook: Kế Toán Thành Khang TKC
Email: dichvuthanhkhang@gmail.com

Chia sẻ qua:

KẾ TOÁN THÀNH KHANG TKC


CÔNG TY TNHH TƯ VẤN DỊCH VỤ THÀNH KHANG - Chuyên tư vấn và cung cấp dịch vụ kế toán thuế
VP Hồ Chí Minh: Căn 1.07,(Tầng 1( Trệt)+ Lửng), Tháp B, Chung cư Prosper Plaza, 22/14 Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
VP Bảo Lộc: 18 Cao Bá Quát, Phường Lộc Phát, Thành Phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 


THÀNH KHANG - chất lượng chuyên nghiệp, giải pháp tối ưu!
Đến với THÀNH KHANG
 quý khách không đi lại, không đợi chờ, được tư vấn và thực hiện tận nơi!

zalo